Політика конфіденційності Wine Gallery

Договір оферти / Публічний договір

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою www.winegallery.com.ua, що іменується «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, надалі «Покупець», і діє відносно всієї інформації, отриманої про Користувача Інтернет-магазином «winegallery.com.ua» під час використання сайту Інтернет-магазину, який розташований на доменному імені winegallery.com.ua.

1 Загальні положення

1.1.Даний договір є договором публічної оферти (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа - підприємець, фізична особа, юридична особа).

1.2.Приймаючи умови цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

1.3. Адміністрація сайту не контролює достовірність персональних даних, які Покупець надає сайту Інтернет-магазину.

1.4.Дана Політика конфіденційності застосовується виключно до сайту Інтернет-магазину. Інтернет-магазин не несе відповідальності і не контролює сайти третіх осіб, на які Покупець може перейти через посилання, розміщені на сайті інтернет-магазину.

2 Визначення понять і термінів

2.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)»- співробітники, уповноважені управляти сайтом, діють від імені ТОВ “ВИННА ГАЛЕРЕЯ”, організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, визначають цілі обробки, а також склад персональних даних, які підлягають обробці, операції, що здійснюються з персональними даними.

2.2. «Персональні дані»- будь-яка інформація, яка побічно або безпосередньо відноситься до певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

2.3. «Обробка персональних даних»- будь-яка операція, дія або їх сукупність, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без них з персональними даними - збір, запис, систематизація, уточнення, зберігання, накопичення (оновлення, зміна), витяг, передача, використання (поширення , надання, доступ), знеособлення, видалення, блокування і знищення персональних даних.

2.4. «Конфіденційність персональних даних»- обов'язкове для дотримання Адміністрацією або іншими які отримали доступ до персональних даних особами, вимога не допускати їх поширення без наявності законного або обов'язкової згоди суб'єкта персональних даних.

2.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Покупець)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет.

2.6. «Cookies»- невеликий фрагмент даних, які були відправлені веб-сервером і зберігаються на комп'ютері користувача, а також пересилаються веб-клієнтом або веб-браузером веб-сервера в HTTP-запиті при відкритті сторінки конкретного сайту.

2.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, створений на основі протоколу IP.

2.8. Інтернет-магазин- ТОВ «ВИННА ГАЛЕРЕЯ», заснована відповідно до Законодавства України, що оперує сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою winegallery.com.ua. Фізична адреса - м Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.

2.9. Алкогольна продукція- опублікований на сайті Інтернет-магазину асортимент продуктів, які були отримані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових продуктів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць.

2.10. Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення і дає доручення на придбання Алкогольної продукції, яка представлена на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.

2.11. Договір доручення- договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Покупцем та Інтернет-магазином, який дозволяє Інтернет-магазину за дорученням, за рахунок і від імені Покупця здійснює підбір, покупку і доставку обраної Покупцем на Сайті Алкогольної продукції, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити обсуловленним чином надані послуги Інтернет-магазину і компенсувати витрати Інтернет-магазину з виконання доручення Покупця.

2.12. Замовлення- оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Алкогольної продукції.

2.13. Сайт- сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою winegallery.com.ua, і що містить всі ознаки публічної оферти на надання послуг з підбору, придбання і доставці обраної Покупцем Алкогольної продукції.

3 Предмет політики конфіденційності

3.1.Даний договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцеві, грунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися послугами з придбання Алкогольної продукції від імені, за дорученням і за рахунок Покупця, і їх доставці, а також на прагненні Інтернет-магазину надати покупцеві потрібну йому інформацію і здійснити покупку і доставку за дорученням Алкогольної продукції.

3.2.Інтернет-магазин не здійснює продаж Алкогольної продукції, а на підставі Договору доручення укладеного з Покупцем надає послуги з її пошуку, придбання від імені та за рахунок Покупця і доставці за вказаною Покупцем адресою. Зазначені на Сайті ціни на Алкогольну продукцію включають в себе вартість послуг з виконання Договору доручення і доставки продукції Покупцеві.

3.3.Покупець погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що означає підтвердження Покупця про прочитанні тексту даного договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди звільняє Інтернет-магазин не несуть жодної відповідальності за невиконання умов договору та залишає за Інтернет-магазином право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3.4.Інтернет-магазин має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов'язків за Договором доручення. 

4 Конфіденційність і захист персональних даних

4.1.При реєстрації на Сайті Покупець вказує персональні дані, зазначені в п.4.2. даного договору.

4.2.Інтернет-магазин отримує від Покупця наступні дані:

  • Прізвище ім'я;
  • Контактний номер;
  • Електронна адреса;
  • Пароль.
  • Адреса доставки;
  • Інформацію про смаки та вподобання Покупця;
  • Іншу інформацію.

4.3.Надаючи свої персональні дані Сайту при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р .

4.4.Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані в цілях надання послуг, визначених даних договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

4.5.Інтернет-магазин гарантує нерозголошення отриманої від Покупця інформації. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

4.6.Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

4.7.Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або її недостовірність.

5 Інформаційні повідомлення

5.1.Реєструючись на Сайті або оформляючи Замовлення без реєстрації, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

5.2.Покупець має право відмовитися від отримання інформаційної розсилки, змінивши відповідні налаштування в Особистому кабінеті.

 

6 Порядок використання матеріалів, розміщених на Сайті

6.1.Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

6.2.Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

6.3.Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні роботи і ін.

7 Інші умови

7.1.Даний договір укладений на території України і підпорядковується законодавству України.

7.2.Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

7.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спору, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися в судові органи відповідно до чинного законодавства.

7.4.Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст даного договору на власний розсуд без попереднього повідомлення Покупців.

8 Термін дії договору

8.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

8.2.До закінчення терміну дії цього договору може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

8.3.Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.